Гүйцэтгэх үндсэн үүрэг:

- Хүний нөөцийн бодлого боловсруулах,
- Хөтөлбөр төлөвлөх, түүнийг хэрэгжүүлж үнэлэх замаар байгууллагын хүний нөөцийг чадваржуулах,
- Тогтвор суурьшлын менежментийг хангаж ажиллах.  
- Зарим тохиолдолд захиргааны ажил үүргийг давхар гүйцэтгэнэ

Tавигдах шаардлага

Хүний нөөцийн менежментээр бакалавр болон түүнээс дээш зэрэгтэй 
Мэргэжлээрээ ажилласан 3 буюу түүнээс дээш жилийн туршлагатай
Судалгаа мэдээллийг нэгтгэх, дүгнэх чадвартай
Худалдааны байгууллагын онцлогыг мэддэг
Харьцааны соёлтой, цагийн менежмент сайтай
Дотоод гадаад арга хэмжээ зохион байгуулах, удирдан манлайлах чадвартай
Захиргааны зарим чиг үүргүүдийг хэрэгжүүлэх чадвартай