Орц:

Буцадсаг ус
Хөөрүүлсэн
Эспрессо
Шоколод
Шоко соус

Ашиглаглах багаж хэрэгсэл

Аяга
Минзурк
 

Хийх арга:

Шоколадаа аягандаа хийнэ
G7 Эспрессо кофе-г аягандаа хийнэ
 Минзуркээр 60гр буцалсан усаа хэмжиж хийнэ
Ус, шоколад, кофегоо сайтар хутгана
Хөөрүүсэн сүүгээ сайтар хөөсрүүлнэ
Хөөсрүүлсэн сүүгээ кофен дээрээ аягаа дүүртэл хийнэ